Izindawo zokuhlala zabachayeke kakhulu abangabosizo lwe-COVID-19

Ababungazi banikeza ngezindawo zabo kodokotela, abahlengikazi nabanye abantu bosizo abachayeke kakhulu, ukuze bakwazi ukuhlala eduze nomsebenzi wabo noma ukuqhelelana ngokuphephile nemindeni yabo.

Ababungazi banikeza ngezindawo zabo kodokotela, abahlengikazi nabanye abantu bosizo abachayeke kakhulu, ukuze bakwazi ukuhlala eduze nomsebenzi wabo noma ukuqhelelana ngokuphephile nemindeni yabo.

Indlela ababungazi abangasiza ngayo

Uma unekhaya lonke, ungakhetha ukubungaza izisebenzi zezempilo nabantu bezimo bezimo eziphuthumayo abachayeke kakhulu endaweni yakho. Sizohlinzeka ngohlu oluwusizo lwenzinto okumelwe zenziwe ekuhlanzeni ukuze indawo yakho ilungele abantu bezimo eziphuthumayo. Abantu bosizo bazophinde bahlolelwe ukufaneleka ngaphambi kokuhlala ngakunye.

Indlela ababungazi abangasiza ngayo

Uma unekhaya lonke, ungakhetha ukubungaza izisebenzi zezempilo nabantu bezimo bezimo eziphuthumayo abachayeke kakhulu endaweni yakho. Sizohlinzeka ngohlu oluwusizo lwenzinto okumelwe zenziwe ekuhlanzeni ukuze indawo yakho ilungele abantu bezimo eziphuthumayo. Abantu bosizo bazophinde bahlolelwe ukufaneleka ngaphambi kokuhlala ngakunye.

Ingabe ungumuntu wosizo lwe-COVID-19?

Ababungazi bahlinzeka ngezindawo zokuhlala mahhala nangesaphulelo kubantu abasebenza ezimweni zabachayeke kakhulu. Siphinde futhi sihoxise inani lesevisi kubo bonke abasezindaweni zokuhlala Zabachayeke kakhulu.

Ukuze ukwazi ukuhlala, kuzodingeka uphendule imibuzo embalwa ukuze uqiniseke ukuthi uyafaneleka. Uma lokho sekwenziwe, uzokwazi ukubona izindawo zokuhlala ezitholakala endaweni yangakini.

Ingabe ungumuntu wosizo lwe-COVID-19?

Ababungazi bahlinzeka ngezindawo zokuhlala mahhala nangesaphulelo kubantu abasebenza ezimweni zabachayeke kakhulu. Siphinde futhi sihoxise inani lesevisi kubo bonke abasezindaweni zokuhlala Zabachayeke kakhulu.

Ukuze ukwazi ukuhlala, kuzodingeka uphendule imibuzo embalwa ukuze uqiniseke ukuthi uyafaneleka. Uma lokho sekwenziwe, uzokwazi ukubona izindawo zokuhlala ezitholakala endaweni yangakini.

Ukugcina impilo yakho iza kuqala

Sifuna abantu bazizwe bekhululekile ukubungaza nokubhukha izindawo zokuhlala njengamanje. Yingakho-ke sisebenze nochwepheshe bezempilo ukwenza uhlu olubanzi lwezinto okumelwe zenziwe ekuhlanzeni oluzosiza ababungazi bazilungiselele ngaphambi kokuhlala ngakunye.

Ukugcina impilo yakho iza kuqala

Sifuna abantu bazizwe bekhululekile ukubungaza nokubhukha izindawo zokuhlala njengamanje. Yingakho-ke sisebenze nochwepheshe bezempilo ukwenza uhlu olubanzi lwezinto okumelwe zenziwe ekuhlanzeni oluzosiza ababungazi bazilungiselele ngaphambi kokuhlala ngakunye.

Ukuphendulwa kwemibuzo yakho

Thola imininingwane ethe xaxa mayelana nohlelo noma ngokuthi ungababungaza kanjani abosizo lwe-COVID-19.