OKOKUZITHOKOZISA KWE-AIRBNB

Host a culture & history experience

Take people off the beaten path and show the secret scandals, epic struggles, and legends behind famous landmarks in your city.

Lokho esikufunayo kubabungazi

Ochwepheshe bazo zonke izinhlobo
Art historians, architects, tastemakers and guides show the community through their lens.
Ukufinyelela kokwenziwayo nezindawo eziyingqayizivele
Badalula usiko-mpilo olungelona oluvamile, okungaziwa, izindawo ezicashile nezindlela zempilo ezisafufusa.
Ukuxhumana phakathi kwezivakashi
With personal perspectives on local tales, they connect guests with a story they can share back home.

Bonisa lokho okwaziyo

Umlando wommeleli wamalungelo abesifazane
Yenza baziwe abesifazane abanesibindi abaqophe umlando osikweni lwakho.
Izindawo zezwe ezaziwayo, ezinokungalindelekile
Nikeza ngezindaba zeqiniso mayelana nezindawo zezwe ezaziwayo ezidumile.
High culture, remixed
Zeka indaba engazange ingene ezincwadini zomlando ngobuciko bendawo, ifilimu nobungcweti bokwakheka kwezakhiwo.

Yabelana ngomhlaba wakho

Go beyond the typical tour and show off your city, craft, cause, or culture by hosting an experience.

Sungula okwenziwayo ngendlela yakho

Jiyisa ubuciko bakho, noma wenze umsebenzi wempilo yakho waziwe ngokuthi uwuxoxele abantu bendawo kanye nezihambi.

Sungula okwenziwayo ngendlela yakho

Jiyisa ubuciko bakho, noma wenze umsebenzi wempilo yakho waziwe ngokuthi uwuxoxele abantu bendawo kanye nezihambi.

Indlela enengqondo yokwenza imali

Guqula onothando lwako kube yinzuzo yemali ngokusungula okwenziwayo okukhuthazayo, okwehlukile nokukhangayo kuwo wonke umuntu.

Indlela enengqondo yokwenza imali

Guqula onothando lwako kube yinzuzo yemali ngokusungula okwenziwayo okukhuthazayo, okwehlukile nokukhangayo kuwo wonke umuntu.

Gqugquzela abameleli abasha

Faka abantu emkhankasweni wakho ngokubakhombisa ukuthi kungani ukhethekile kuwe.

Gqugquzela abameleli abasha

Faka abantu emkhankasweni wakho ngokubakhombisa ukuthi kungani ukhethekile kuwe.

Sikugadile

Izinsiza ezifana nezihloko kanye nokuqonda okunikezelwe ezidingweni zakho zokubungaza, ukusiza amakhasimende kuwe nezivakashi zakho 24/7, ukwenziwa kokokuzithokozisa kwakho kwaziwe nokuningi.

Amathuluzi afanele wena
I-dashbhodi yokukunikeza ukuqonda, ukubonakala ezivakashini ezivela kuwo wonke umhlaba, izinkokhelo ezingenazihibe nokuningi.
Have peace of mind
Ngokokuzithokozisa okuningi, uzovikelwa ngokungaze kufike ezigidini ezingu-$1. Futhi, ukwesekwa kwamakhasimende 24/7 ukuze ukwazi ukugxila ekuphishekeleni lokho okuthandayo.
Isiqondiso sokukusiza ukhule
Weekly newsletters, articles, community events and resources are dedicated to help you succeed on every step of your hosting journey.

Shintsha ukwaziwa kwesiko lakho ngokukhombisa abantu umlando wedolobha lakho ngokwenziwayo okungefaniswe, nokuhlelwe nguwena.

Shintsha ukwaziwa kwesiko lakho ngokukhombisa abantu umlando wedolobha lakho ngokwenziwayo okungefaniswe, nokuhlelwe nguwena.