Yeqela kokuqukethwe
  Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Okwakamuva nge-COVID-19
  Ukuze uthole izindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali ongakhetha kuzo, khetha ukubhukha ekhasini elithi Uhambo. Umthetho wethu wezimo ezingalindelekile usebenza kuphela ekubhukheni okuthile. Sikhipha ezamuva ngomhla ka-1 noka-15 wenyanga ngayinye.

  Yikuphi engingakhetha kukho lapho ngikhansela ukubhukha kwendawo yokuhlala ngenxa ye-coronavirus (COVID-19)?

  Indlela engcono kakhulu yokuthola okwengeziwe ngokukhansela kwakho kanye nezindlela zokubhukha ongakhetha kuzo, wukuqalisa inqubo yokukhansela ekubhukheni kwakho. Uma usuyiqalile le nqubo, uzoboniswa ongakhetha kukho okusekelwe ekutheni ukubhukha kwakho kuhlanganisiwe yini ngokuzenzakalelayo noma cha emthethweni wethu wezimo ezingalindelekile. Kuye ngemininingwane yakho yokubhukha, ungase ukwazi ukukhetha ukucela ukukhansela kumbungazi wakho futhi ubuyiselwe imali ephelele ungazange umthumele umyalezo ngokuqondile.

  Ezivakashini

  Uma ukubhukha kwakho kungafaneleki ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile, ungahlola ukubhukha kwakho ukuze uthole ukuthi kunazo yini izindlela zokukhansela ezishintshashintshayo nezimo ongakhetha kuzo. Uma kwenzeka, ungasebenzisa ushintsho oluvamile noma ukhansele ukukhetha okutholakalayo.

  Ukucela ukukhansela kumbungazi wakho

  Kuye ngemininingwane yakho yokubhukha, ungakwazi ukucela ukukhansela kumbungazi wakho ngokuqondile uphinde ubuyiselwe imali ephelele. Uzothola ukuthi ungakwazi yini ukukhetha le ndlela uma usuqale inqubo yokukhansela.

  1. Iya kokuthi Uhambo bese uthola uhambo ofuna ukulukhansela
  2. Chofoza noma uthephe okuthi Veza imininingwane yohambo
  3. Chofoza noma uthephe okuthi Veza imininingwane
  4. Chofoza noma uthephe Shintsha noma ukhansele
  5. Ngaphansi okuthi Khansela ukubhukha, chofoza noma uthephe Okulandelayo
  6. Khetha isizathu se-COVID-19 (coronavirus) sokuthi kungani ukhansela
  7. Chofoza noma uthephe okuthi Cela ukubuyiselwa kwemali okugcwele

  Umbungazi uzonikezwa amahora angu-48 ukuba aphendule, noma amahora angu-24 uma ukubhukha kuqala kungakapheli isonto. Uma evumelana nokukhansela, sizothumela imali ebuyiselwayo ngendlela yakho yokukhokha yasekuqaleni, kuhlanganise nenani lesevisi. Thola okwengeziwe ngendlela ukubuyisela imali okusebenza ngayo.

  Uma umbungazi engavumi, usengakwazi ukukhansela futhi imali oyibuyiselwayo izonqunywa yipholisi ejwayelekile yokukhansela yombungazi.

  Okunye ongakhetha kukho

  Uma ukubhukha kwakho kungawufanelekeli umthetho wezimo ezingalindelekile noma umbungazi wakho engavumi ukukhansela, ongakwenza ukuthumela umbungazi wakho umyalezo wokuthola ukuthi uzimisele yini ukukubuyisela imali enkulu nakakhulu Ngesikhungo Sezixazululo.

  Maqondana nababungazi

  Uma isivakashi sicela ukukhansela, uzothola i-imeyili ekubuza ukuthi uyavumelana yini nokubuyisela imali ephelele. Uma isikhathi sokungena siphakathi nezinsuku ezingu-7, uzoba namahora angu-24 okuphendula, ngaphandle kwalokho uzoba namahora angu-48 okuphendula. Ukuze uphendule isicelo:

  1. Kuyo leyo imeyili, chofoza noma uthephe okuthi Phendula isivakashi futhi uzoyiswa ku-Airbnb
  2. Chofoza okuthi Buyisela imali ephelele noma okuthi Ungakwamukeli ukubuyisela imali

  Uma uvuma ukubuyisela imali ephelele, ngeke sithinteke isimo sakho Sombungazi ovelele.

  Okunye ongakhetha kukho

  Uma ufuna ukukhansela ukubhukha ngenxa ye-COVID-19 kodwa kube kungafaneleki ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile, usengakhansela ukubhukha, nakuba kungaba nezijeziso.

  Izihloko ezihlobene
  Ulutholile usizo obuludinga?

  Ngena ngemvume ku-akhawunti ukuze uthole usizo olwenzelwe wena

  Thola usizo ngokubhukha kwakho, i-akhawunti nokuningi.
  Bhalisa