Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Inqubomgomo Yokuqukethwe ye-Airbnb

  Ngokuphosta okuphakathi ku-Airbnb, uyavuma ukuhambisana nale nqubomgomo. Sinelungelo lokukhipha noma ikuphi okuqukethwe, kukonke noma ingxenye yako, okwephula le nqubomgomo, Imigomo Yesevisi yethu, Izindinganiso Zomphakathi zethu, Inqubomgomo Yokuphawula, noma nganoma isiphi esinye isizathu ngokubona kwethu.

  Uma kwenzeka kwephulwa imithetho ngokuphindaphindiwe noma kabi kakhulu, singase simise okwesikhashana noma sivale unomphela ama-akhawunti ahilelekile.

  Ungabika okubhaliwe ngokuqondile noma uthintane nathi ukuze ubike okubhaliwe okubonakala kuyephula le nqubomgomo.

  Okuqukethwe okulandelayo akuvunyelwe ku-Airbnb:

  • Okuqukethwe okusungulelwe kuphela injongo yokukhangisa noma okunye kwezentengiselwano, okuhlanganisa amalogo enkampane, amalinki, noma amagama enkampane
  • Okungadingeki, ukuxhumana okungafuneki, noma okuphakathi okwabiwa ngokuphindaphindiwe ngendlela ephazamisayo
  • Okuphakathi okugqugquzela noma okukhuthaza umsebenzi ongemthetho noma olimazayo, noma okubonisa ezocansi, udlame, izinsongo, noma ukuhlukumeza
  • Okuphakathi okubandlululayo (buyekeza okuthi Umthetho Wokungabandlululi ukuze uthole imininingwane eyengeziwe)
  • Imizamo yokulingisa omunye umuntu, i-akhawunti, noma inhlangano, okuhlanganisa ummeleli we-Airbnb
  • Okuphakathi okungemthetho noma okwephula amalungelo omunye umuntu noma inhlangano, okuhlanganisa amalungelo empahla yobuchwepheshe namalungelo obumfihlo
  • Okuphakathi okuhlanganisa imininingwane yomunye umuntu eyimfihlo, okuhlanganisa okuphakathi okwanele ukuba kudalule indawo yendlu

  Funda kabanzi mayelana neNqubomgomo Yokuqukethwe kanye ne-Coronavirus kwe-Airbnb.

  Ukwephulwa kwenqubomgomo

  Okulandelayo kuwukwephula inqubomgomo ngokuqondene nohlobo lwalokho okuqukethwe:

  Izihloko zendlu

  • Izihloko zendlu ezihlanganisa imininingwane engahlobani nohlobo, isitayela, noma okokuzithokozisa kwendlu
  • Izihloko zendlu zihlanganisa izimpawu noma ama-emoji

  Amakhasi endlu noma awephrofayili

  • Izindlu namaphrofayili anikeza imininingwane engumgunyathi, engamanga, ekhohlisayo, noma edukisayo

  Isigungu Sabanikazi Bezindlu

  • Okuqukethwe okungahlobene nesihloko, okungabuzi umbuzo, noma okunganikezi ulwazi empendulweni yombuzo njengengxenye yengxoxo enkudlwana
  • Ukucasula noma ukugolomba amalungu omphakathi ngokuphindaphindiwe

  Ukuphawula

  • Ukuphawula okunokukhetha noma okunezimpawu zokusongela/ukuheha, ukungafani kwemibono, noma ukuncintisana okuqondile
  • Ukuphawula okungenayo imininingwane edingekile ngombungazi noma isivakashi, indlu, noma okokuzithokozisa kungase kukhishwe. Ukuphawula okuqukethe ikakhulukazi imininingwane engadingekile nayo ingase ikhishwe, kodwa kuphela uma leyo mininingwane engadingekile kungeke kulindeleke ukuba isetshenziswe ngokuzuzisayo ezinqumweni zokubhukha zamanye amalungu omphakathi.

  Funda kabanzi ngokuthi Inqubomgomo Yokuphawula ye-Airbnb nendlela i-Airbnb ehlaziya ngayo izikhalazo zokuphawula.

  Ama-URL aqokiwe

  Ulutholile usizo obuludinga?