Yeqela kokuqukethwe
    Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
    Okwakamuva nge-COVID-19
    Ukuze uthole izindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali ongakhetha kuzo, khetha ukubhukha ekhasini elithi Uhambo. Umthetho wethu wezimo ezingalindelekile usebenza kuphela ekubhukheni okuthile. Sikhipha ezamuva ngomhla ka-1 noka-15 wenyanga ngayinye.

    Imikhawulo yohambo kahulumeni kanye nezeluleko

    Hlola amalinki angezansi ukuze uthole imiyalo kahulumeni nemiyalelo engokomthetho ehlobene ne-COVID-19. Okwenziwa nguhulumeni kuyaqhubeka nokushintsha, ngakho-ke sicela uphinde uhlole futhi kaningi ukuze uthole ezakamuva futhi uncike kuhulumeni wasekhaya nokazwelonke ukuthola imininingwane yakamuva kakhulu.