Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Konke okudingeka ukwazi nge-Aircover Yababungazi

  Isivikelo esigcwele. Ifakwa njalo, ihlezi imahhala. Ku-Airbnb kuphela.
  Ngu Airbnb ngo- Mey 11, 2022
  ividiyo yemizuzu engu-4
  Kulungiswe ngomhla ka- Jun 7, 2022

  Okuvelele

  • I-AirCover Yababungazi ihlanganisa u-$1 million woMshwalense womonakalo wombungazi kanye no-$1 million woMshwalense womonakalo wesivakashi

  • Ukuvikelwa komonakalo kuhlanganisa ukuvikelwa kokulahleka kwemali engenayo, kanye nokuvikeleka okusha komonakalo owenziwe isilwane esifuywayo, ukuhlanza okujulile, nokunye

  ABabungazi bethu bawumgogodla we-Airbnb. Ukukulalela kubalulekile emsebenzini wethu, futhi ngumbiko wakho osiholele ekutheni sisungule i-AirCover Yababungazi.

  Usitshele ukuthi udinga ukuvikeleka okwengeziwe, kanye nenqubo yokubuyiselwa imali esheshayo, eqondile. Kuthiwani uma isivakashi sibhema endaweni yakho, futhi kudingeka ukuhlanza okukhethekile? Kuthiwani uma inja yesivakashi idla usofa wakho? 

  Nge-Aircover Yababungazi, ungabungaza ngokuzethemba. Ngaphezu kuka-$1 million wokuvikelwa emonakalweni, i-AirCover Yababungazi ikhulisa u-$1 million wokuvikelwa emonakalweni ebesiwunika aBabungazi ngaphambilini, ngesivikelo esengeziwe somonakalo obangelwe yisilwane esifuywayo, ukuhlanza okujulile, nokunye.

  Ukuvikelwa komonakalo okungu-$1 million

  Uma indawo yakho noma izinto zakho zoniwa yisivakashi phakathi nokuhlala kwe-Airbnb, i-AirCover Yababungazi ikunikeza u-$1 million wokuvikeleka emonakalweni. Sesivele sikukhavile uma isivakashi sone ukhaphethi wakho ngesiphuzo sewayini elibomvu —futhi ngale khava enwetshiwe, sizokusiza futhi uma ikati lesivakashi liklwebha amakhethini akho.

  Ikhava enwetshiwe ihlanganisa:

  • Ukuvikeleka emonakalweni wesilwane esifuywayo: Ungakhathazeki—umonakalo owenziwa izivakashi ezinemilenze emine ukhaviwe
  • Ukuvikeleka kokuhlanza okujulile: Siyakunxephezela ngezindleko zokuhlanza ezingalindelekile, njengokususa iphunga likagwayi uma isivakashi sibhema endlini yakho
  • Ukuvikeleka kokulahlekelwa yimali engenayo: I-AirCover Yababungazi iyakunxephezela ngemali ekulahlekele uma ukhansela ukubhukha okuqinisekisiwe kwe-Airbnb ngenxa yomonakalo obangelwe isivakashi
  • Inkathi yokufaka isicelo yezinsuku ezingu-14: Uma izivakashi zibangela umonakalo, unezinsuku ezingu-14 zokucela ukubuyiselwa imali ngemva kokuba seziphumile—akunankinga ngisho noma izivakashi ezintsha sezingenile kakade
  • Ukubuyiselwa imali okusheshayo: Sikubuyisela imali ngomonakalo wesivakashi ngokushesha—ngokuvamile engakapheli amaviki amabili
  • Umzila oshesha nakakhulu waBabungazi Abavelele: Manje usuthola usizo ngokuphazima kweso nokunxeshezelwa okushesha nakakhulu

  Uma udinga ukucela ukunxeshezelwa, vele uqalise isicelo se-AirCover Yababungazi kokuthi Isikhungo Sesixazululo. Uma usuthumele isicelo sakho, sizokwazisa isivakashi sakho ngokuthi yini elimele noma elahlekile. Isivakashi sakho sizoba namahora angu-24 okukhokha inani olicelayo. Uma senqaba ukukhokha inani eligcwele noma uma singaphenduli, uzokwazi ukuhilela i-Airbnb Support.

  Thola imininingwane eyengeziwe mayelana noMshwalense womonakalo wombungazi

  Umshwalense womonakalo wesivakashi ongu-$1 million

  Umshwalense womonakalo usebenza kubaBungazi esimweni esingalindelekile lapho isivakashi silimala noma impahla yaso ilimala noma ilahleka ngenkathi sihlezi endaweni yakho. Abantu abakusiza ukuthi ubungaze, Njengabasizi nabantu abahlanzayo, nabo bafakiwe, ukuze ukwazi ukubungaza ngokuzethemba ku-Airbnb.

  Umshwalense womonakalo wesivakashi uyakukhava uma utholwa unesibopho esingokomthetho:

  • Ngokulimala emzimbeni kwesivakashi sakho (noma abanye)
  • Ngokulimala noma ukwebiwa kwempahla yesivakashi (noma abanye)
  • Ngomonakalo obangelwe isivakashi (noma abanye) ezindaweni ezihlanganyelwayo, ezifana namaphaseshi nezakhiwo eziseduze

  Uma udinga ukufaka isimangalo, vele uye kufomu lokuthathwa komshwalense womonakalo. Ulwazi luzothunyelwa kumshwalense wethu wenkampani yangaphandle ethenjwayo, ezonikeza ummeleli isimangalo sakho. Uzoxazulula isimangalo sakho ngokuvumelana nemigomo yepholisi yomshwalense.

  Uma unguMbungazi Wokokuzithokozisa, ukhaviwe ngaphansi Komshwalense wethu womonakalo wokokuzithokozisa.

  Thola imininingwane eyengeziwe mayelana Nomshwalense womonakalo wombungazi

  I-AirCover Yababungazi igqugquzelwe umbono wakho. Sizibophezele ukuthatha isinyathelo ngombiko wakho, futhi sikukhuthaza ukuba uqhubekeusithumelela imibono yakho.

  UMshwalense womonakalo wombungazi, uMshwalense womonakalo wesivakashi, kanye noMshwalense womonakalo wokokuzithokozisa awukhavi aBabungazi abanikeza izindawo zokuhlala nge-Airbnb Travel, LLC, noma aBabungazi abanezindawo zokuhlala e-mainland China nase-Japan, lapho i-China Host Protection Plan, i-Japan Host Insurance, kanye neJapan Experience Protection Insurance kusebenza khona. Umshwalense womonakalo wombungazi awuhlobene Nomshwalense womonakalo wesivakashi.

  Khumbula ukuthi yonke imikhawulo yekhava iboniswa ngama-USD, futhi kuneminye imigomo, imibandela, nokungakhaviwe.

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Okuvelele

  • I-AirCover Yababungazi ihlanganisa u-$1 million woMshwalense womonakalo wombungazi kanye no-$1 million woMshwalense womonakalo wesivakashi

  • Ukuvikelwa komonakalo kuhlanganisa ukuvikelwa kokulahleka kwemali engenayo, kanye nokuvikeleka okusha komonakalo owenziwe isilwane esifuywayo, ukuhlanza okujulile, nokunye

  Airbnb
  Mey 11, 2022
  Ingabe lokhu kube wusizo?