Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Imibuzo yombungazi iphenduliwe: Ezintsha Ngo-May Ku-Airbnb

  Izihloko zendlu yakho ziyabuya, kanye nezinye izilungiso eziwusizo.
  Ngu Airbnb ngo- Jun 10, 2022
  okufundwayo kwemizuzu engu-3
  Kulungiswe ngomhla ka- Jun 18, 2022

  Okuvelele

  • Sabelana ngeziqondiso ezintsha zokubhala izihloko zendlu

  • Izihloko zendlu yakho yakho zizoqala ukusebenza kungakedluli u-June 30

  Ngo-May 11, sethula Ezintsha ku-May ze-Airbnb 2022 ezinendlela entsha yokusesha eklanywe ngokusekelwe kokuthi Izigaba Ze-Airbnb. Kusukela ngaleso sikhathi, siqoqe umbiko ovela ezinkulungwaneni zaBabungazi Ngesigungu Sabanikazi Bezindlu, AmaQembu Ababungazi, ama-imeyili, nama-workshop neBhodi Yabeluleki Bababungazi nabanye abaholi Bababungazi. Siyabonga ngokuphawula nokusikisela kwakho okuyigugu. Namuhla, sifuna ukwabelana ngezinyathelo esizithathayo ukuze sisabele ezicelweni zakho ezintathu eziphezulu.

  Ukwazi ukubhala isihloko sami sendlu bekungenye yezindlela ebengingenza ngayo ukuthi ikhaya lami livelele. Ingabe nizophinde nifake izihloko emiphumeleni yosesho?

  Yebo, sizophinde sifake izihloko zendlu ezibhalwe Umbungazi. Sifuna ukuchaza ukuthi kungani sizisusile futhi sinitshele ngenqubo kanye nesikhathi esimisiwe sokuzibuyisela.

  Sisuse izihloko eziqokiwe ukuze sisungule izincazelo ezifanayo ku-Airbnb okwenza kube lula ngezivakashi ukuthi zibuke futhi ziqhathanise ukuhlala. Kwezinye izimo, izihloko ezinde bezidlulela emigqeni eminingana noma bezinama-emoji okungenzeka ukuthi awafaneleki endlini. Lokhu kungahambisani bekwenza usesho lube nzima futhi ngezinye izikhathi bekwenza izivakashi zingajabuleli okwenzekayo.

  Siphinde futhi sethula nezithombe ezinkudlwana zezindlu zakho, ngokuvamile eziba isingeniso sokuqala isivakashi esiba naso sekhaya lakho. Lokho kwasho ukuthi kufanele sinciphise inani lemininingwane evela ngaphansi kwezithombe emiphumeleni yokusesha.

  Okwakamuva: Unikeze umbiko omningi mayelana nezinguquko, kuhlanganise nezicelo eziningi zokubuyisela amandla akho okwakha isihloko sendlu yakho. Siyaqonda ukuthi kungani uluthanda kakhulu lolu daba: Isihloko sendlu yakho singenye yezinto zokuqala izivakashi ezizifunda emiphumeleni yosesho, futhi kuyithuba lokugqamisa ukuthi yini eyenza indawo yakho ihluke.

  Namuhla, ngo-June 17, sishicilele iziqondiso ezintsha zokusungula izihloko zendlu. Sikisela ukuba unciphise isihloko sakho sibe yizinhlamvu ezingu-32, ubhale izihloko zakho esimweni somusho, futhi ugweme ama-emoji noma izimpawu. Okubaluleke nakakhulu, chaza ukuthi yini eyenza indawo yakho ihluke kwezinye.

  Funda iziqondiso ezintsha

  Izihloko zendlu yakho zizovela emiphumeleni yokusesha ye-Airbnb eqala ngo-June 30.

  Ngikhathazekile ngokuthi indlu yami ayitholakali kalula. Ingabe lokho okuthile nabanye ababhekene nakho?

  Izici eziningana zingathonya ukusebenza kwendlu, okuhlanganisa inkathi yonyaka nezimo zezomnotho. Sifuna ukuchaza izindlela izivakashi ezinethuba lokuthola ngazo indlu yakho, nalokho esikwenzayo ukuze sithuthukise lokho ezibhekana nakho lapho zibhukha.

  Nakuba izivakashi eziningi zibhrawuza Izigaba Ze-Airbnb ukuze zikhuthazeke futhi zibhukhe, iningi liqhubeka nokubhukha ukuhlala ngokufaka indawo ethile oya kuyo nezinsuku zokuhamba ekusesheni. Uma izivakashi zifaka indawo, zisebenzisa ithebhu ethi “Wonke amakhaya”—njengoba bezenza ngaphambilini—ukuze zibuke konke ukuhlala okutholakalayo endaweni ethile futhi zibhukhe indlu ezifanele. Manje sibheka izindlela zokwenza ithebhu ethi “Wonke amakhaya” ivelele kakhudlwana lapho izivakashi zisesha indawo.

  Siphinde futhi sihlola izilungiso zalokho obhekana nakho lapho ubhukha okuhlanganisa ukuboniswa kwezigaba, ukulungiswa okwengeziwe kosesho lwebalazwe, nendlela engcono yokubonisa izibalo zakho zokuphawula. Sizoqhubeka sisebenzisana nabeluleki Bababungazi futhi sibuyele kuwe ngo-July ngemininingwane eyengeziwe.

  Ngiyazithanda Izigaba Ze-Airbnb, kodwa ngingasihlola kanjani isigaba indlu yami ekuso? Futhi kuthiwani uma ngifuna ukuba sesigabeni esengeziwe?

  Izigaba ze-Airbnb zingamaqoqo amakhaya asekelwe esitayeleni esiyingqayizivele sendlu, indawo, noma ukusondelana nendawo yalokho okuzobe kwenziwa ekuvakasheni. Izigaba ziyindlela entsha yokubonisa ukuhlukahluka kwezindlu ku-Airbnb futhi zisiza izivakashi zithole izindawo ebezingazi ukuthi zikhona.

  Siqalise izigaba sinenkolelo yokuthi ekugcineni kuzoba nesigaba sazo zonke izindlu. Siyajabula ukubona ukuthi ninesasasa ngokuqondene nezigaba ezintsha, njengoba kuboniswe imibono eminingi enabelane ngayo yezigaba ezengeziwe—kusukela emakhaya alondolozekayo nezindlu ezilungele imindeni kuye ezindlini ezitholakala endaweni yokuhweba yedolobha nezindawo zokuhlala ezinesimo sehhovisi elikude.

  Ngaphezu kokubambisana nomphakathi waBabungazi ukuze sisungule inqubo yokusungula izigaba ezintsha, sihlola izindlela zokukuvumela ukuthi uhlole ukuthi indlu yakho ikusiphi isigaba. Sizokunikeza imininingwane ezinyangeni ezizayo.

  Okwamanje, ungenza izinto ezimbalwa ukuze uqinisekise ukuthi indlu yakho iyacatshangelwa ukufakwa ezigabeni. Qiniseka ukuthi imininingwane yendlu yakho ingeyamanje, iphelele, futhi inembile. Futhi, qiniseka ukuthi ufaka izithombe ezinhle endlini yakho, njengoba ikhwalithi yezithombe ingomunye wemibandela eyinhloko ezigabeni.

  Njengenhlalayenza, sikumema ukuthi wabelane ngombiko wakho noma ubambe iqhaza ku-Workshop Yombungazi ngeQembu Lababungazi lendawo yangakini.

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile kusukela sashicilelwa.

  Okuvelele

  • Sabelana ngeziqondiso ezintsha zokubhala izihloko zendlu

  • Izihloko zendlu yakho yakho zizoqala ukusebenza kungakedluli u-June 30

  Airbnb
  Jun 10, 2022
  Ingabe lokhu kube wusizo?