Yeqela kokuqukethwe

Bhukha izindawo eziyingqayizivele zokuhlala nezinto ezizokwenziwa.

    Faka igama lokusesha bese udlulela phambili ukuze ufinyelele iziphakamiso.
      Faka igama lokusesha bese udlulela phambili ukuze ufinyelele iziphakamiso.