Ukubungaza
kwenza i-Airbnb,
i-Airbnb

Ukubungaza ifulethi lami kushintshe ukuphila kwami futhi kwanginika okokuzithokozisa nabantu engingeke ngibakhohlwe.
Umbungazi e-Milan
Ukubungaza ikhaya lami kungivumele ukuba ngibe usomabhizinisi futhi kwangibekela umzila oya enkululekweni engokwezimali.
Bungaza e-Atlanta
Siyakwazi ukulondoloza isiko lethu ngokubungaza okokuzithokozisa kwethu kokwenza i-pasta.
Umbungazi e-Palombara Sabina
I-Airbnb ingivumele ukuba ngisungule umsebenzi wami ngokwenza engikuthandayo — ukunakekela izivakashi endlini yethu.
Umbungazi e-Chiang Mai
Ukubungaza itende lami le-bedouin kungibonise abantu basemhlabeni jikelele.
Umbungazi e-Wadi Rum
Ngiyakuthanda ukubungaza indlu yami esekelwa yimvelo ukuze abantu baxhumane nemvelo nabantu ababathandayo.
Umbungazi e-Paraty

Zama ukubungaza
ku-Airbnb

Sijoyine. Sizokusiza kunoma
yini odinga usizo kuyo.