UKUPHEPHA KU-COVID-19

Amazinga aphakanyisiwe akho konke ukuhlala

AMAZINGA ATHUTHUKISIWE

Ukuphepha kuwumthwalo wethu sonke

Ukuphepha komphakathi wethu kuyinto eza kuqala kithi. Ababungazi be-Airbnb emhlabeni wonke bazibophezela ezinqubweni zethu ezibuyekeziwe zokuphepha nokuhlanza ze-COVID-19 ukuze bakunike ukuthula kwengqondo lapho udinga ukuzikhipha. Lolu ushintsho olusha emazingeni okuphepha e-Airbnb, futhi sicele bonke ababungazi* ukuba babe sebezibophezele kulezi zinqubo ezintsha ngo-November 20, 2020.

Ukuphepha komphakathi wethu kuyinto eza kuqala kithi. Ababungazi be-Airbnb emhlabeni wonke bazibophezela ezinqubweni zethu ezibuyekeziwe zokuphepha nokuhlanza ze-COVID-19 ukuze bakunike ukuthula kwengqondo lapho udinga ukuzikhipha. Lolu ushintsho olusha emazingeni okuphepha e-Airbnb, futhi sicele bonke ababungazi* ukuba babe sebezibophezele kulezi zinqubo ezintsha ngo-November 20, 2020.

Ukugqoka isifonyo
Izivakashi nababungazi kumelwe bagqoke izifonyo lapho bebonana.
Ukuqhelelana nabanye abantu
Ababungazi nezivakashi kudingeka baqhelelane ngebanga elingamamitha amabili noma ngaphezulu ngaso sonke isikhathi—njengoba kutusa izinhlangano zezempilo zomhlaba.
Ukuhlanza okuthuthukisiwe
Ababungazi emhlabeni wonke bazibophezela enqubweni yethu yokuhlanza esekelwa ongoti, enezinyathelo ezinhlanu.

UKUHLANZA OKUTHUTHUKISIWE

Ukunethezeka ngokuhlanzeka

Sicela ababungazi ukuba bazibophezele enqubweni yethu yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezinhlanu eyenza okungaphezu nje kokuhlanza okuvamile ukuze usanithayize indlu yakho yonke. Inqubo esekelwa ngochwepheshe iyisinyathelo esibalulekile esiza ekuqinisekiseni ukuphepha komphakathi wethu.

Sicela ababungazi ukuba bazibophezele enqubweni yethu yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezinhlanu eyenza okungaphezu nje kokuhlanza okuvamile ukuze usanithayize indlu yakho yonke. Inqubo esekelwa ngochwepheshe iyisinyathelo esibalulekile esiza ekuqinisekiseni ukuphepha komphakathi wethu.

IZINDAWO ZOKUHLALA EZISEDUZE

Indawo yakho wedwa, eqhelile esixukwini

Amakhaya abantu. Ukungena endlini ngaphandle kokuthintana. Izindawo ezivulekile zangaphandle. Igumbi elikhulu ngokwanele. Thola izindawo zokuhlala ezinezinsiza ezibaluleke kakhulu kuwe lapho uhlela uhambo lwakho olulandelayo.

Amakhaya abantu. Ukungena endlini ngaphandle kokuthintana. Izindawo ezivulekile zangaphandle. Igumbi elikhulu ngokwanele. Thola izindawo zokuhlala ezinezinsiza ezibaluleke kakhulu kuwe lapho uhlela uhambo lwakho olulandelayo.

Imibuzo yakho iphenduliwe

Ngazi kanjani ukuthi indlu ilandela imihlahlandlela emisha yokuphepha nokuhlanza?

Kusukela ngo-November 20, bonke ababungazi (ngaphandle kwase-China) kuzodingeka bazibophezele ezinqubweni zethu ezintsha ze-COVID-19 zokuphepha nokuhlanza, uma kungenjalo ama-akhawunti abo angathola izixwayiso, avalwe okwesikhashana, futhi kwezinye izimo akhishwe enkundleni ye-Airbnb. Kuhlale kubonakala uma umbungazi ezibophezele ezinyathelweni ezinhlanu zenqubo ethuthukisiwe yokuhlanza - funa nje isithombe esicwebezelayo kanye nokuthi "Ukuhlanza Okuthuthukisiwe" ngenhla ekhasini lendlu yombungazi. Funda kabanzi mayelana Nokuhlanza Okuthuthukisiwe Kwe-Airbnb.

Bonke ababungazi nezivakashi kumelwe balandele izinqubo zokuphepha ezituswa yi-World Health Organization kanye ne-US Center for Disease Control phakathi nokuhlala kwabo. Lokhu kuhlanganisa ukugqoka isifonyo nokuqhela kubantu okhuluma nabo abangeyona ingxenye yokubhukha kwakho, njengombungazi wakho. Situsa nokuba ungabungazi noma uthathe uhambo lapho uye wachayeka noma uma unezimpawu ze-COVID-19. Hlolaimihlahlandela yethu ye-COVID-19 yezempilo yomphakathi.

Ungabuza umbungazi imibuzo eqondile mayelana nezinqubo zakhe zempilo nokuphepha ku-app ye-Airbnb.

Ngingashintsha kanjani noma ngikhansele ukubhukha osekukhona kakade?

Uma udinga ukushintsha noma ukukhansela ukubhuka kwakho, vakashela ingxenye ethiUhambo kuwebhusayithi ye-Airbnb noma uye ku-app ukuze uthole imininingwane eyengeziwe ngezindlela zakho zamanje zokukhansela. Siye senza le nsiza ukuze sisize izivakashi zibone izinqubo zokukhansela nezinqubomgomo. Izivakashi ezingakwazi ukuhamba ngenxa ye-COVID-19 ezibhukhe ngomhla ka-March 14, 2020 noma ngaphambi kwawo zingase zifanelekele ukukhansela ngaphandle kwezindleko. Funda okwengeziwe mayelana nenqubomgomo yethu yezimo ezingalindelekile.

Ngingakwazi kanjani ukufunda okwengeziwe ngendlela yokubhekana ne-Airbnb ku-COVID-19 njengesihambi?

Vakashela isikhungo solwazi se-COVID-19 sezihambi ukuze uthole izihloko kanye nezinsiza mayelana nemingcele yokuvakasha, izinqubomgomo nokunye.

Yiziphi izinqubomgomo ze-COVID-19 ezisungulelwe Okokuzithokozisa kwe-Airbnb?

Okokuzithokozisa kwe-Airbnb kuphindwe kwavulwa emazweni lapho imithetho kahulumeni efanele ivumela khona. Izivakashi nababungazi kulindeleke ukuba balandele imithetho eqondile yezokuphepha ngokuphathelene nokokuzithokozisa, kuhlanganise ukuqhela kwabanye abantu, ukugqoka isifonyo nokuhlala ekhaya uma uye wachayeka ku-COVID-19 noma uma uzizwa ugula. Funda kabanzi mayelana nemihlahlandela yethu yezempilo nezokuphepha ngokuphathelene Nokokuzithokozisa.

Uma ungathanda ukwenza okokuzithokozisa neqembu lakho kuphela, ungacabangela ukubhukha okuzimele. Uma uzizwa ungakhululekile ukuhlangana ngamaqembu noma uma okokuzithokozisa okwenza wedwa kusavaliwe emakethe yakho, hlola okokuzithokozisa kwethu okuku-inthanethi.

Hlobo luni lwezindlela zokubhukha ezivumelana nezimo ezitholakala ku-Airbnb?

Izinqubomgomo zokukhansela zisethwa ababungazi, futhi ziyahlukahluka zivumelane nezimo, zingaqini kakhulu, futhi ziqine, kuye ngezindlu. Ungathola imininingwane mayelana nenqubomgomo yokukhansela yendawo ngayinye yokuhlala ekhasini eliyinhloko lendlu ngayinye. Senezele okokuhlunga okusha lapho usesha ukuze kube lula ngawe ukuthola izindawo ngezinqubomgomo zokukhansela ezishintshashintshayo. Funda okwengeziwe ngokokuhlunga okusha.

Ngingafunda kanjani okwengeziwe ngombungazi?

Ababungazi bangavakashela isikhungo sethu solwazi se-COVID-19 ukuze bathole izihloko kanye nezinsiza ezibasiza ekubungazeni phakathi nobhubhane lwe-COVID-19 nangemva kwalo. Noma vakashela umhlahlandlela wethu wokuhlanza othuthukisiwe ukuze ufunde kabanzi ngenqubo yokuhlanza ethuthukisiwe ye-Airbnb eyizinyathelo ezinhlanu.

Kusukela ngo-November 20, bonke ababungazi kuzodingeka bazibophezele ezinqubweni zethu ezintsha ze-COVID-19 zokuphepha nezokuhlanza. Uma kufika lolu suku ungakavumelani nalezi zimfuneko, i-akhawunti yakho ingase ithole izixwayiso, ivalwe okwesikhashana, futhi ezimweni ezithile, ikhishwe ku-Airbnb.

Ezinye izinsiza

Imihlahlandlela yezempilo yomphakathi ye-COVID-19

Imingcele yohambo emhlabeni nezixwayiso

Izinqubomgomo zokukhansela

Izinsiza zombungazi