ISIVIKELO SOMBUNGAZI

Umshwalense Wokuvikela Ababungazi

Esenzakalweni esingajwayelekile sokulimala komuntu noma uma impahla yakhe ithola umonakalo phakathi nokuhlala okuvikelwe endaweni yakho, ungase uvikelwe ngumshwalense oyinhloko okuvikela uma usephutheni ofinyelela ku-$1,000,000 USD.

Esenzakalweni esingajwayelekile sokulimala komuntu noma uma impahla yakhe ithola umonakalo phakathi nokuhlala okuvikelwe endaweni yakho, ungase uvikelwe ngumshwalense oyinhloko okuvikela uma usephutheni ofinyelela ku-$1,000,000 USD.

Kutholakala kubabungazi emhlabeni jikelele*
Uvikela ababungazi kusukela ekungeneni kuze kube sesikhathini sokuphuma
Okungefaniswe embonini yezohambo

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, or hosts of experiences.

Yini evikelwe?

Umshwalense Wokuvikela Ababungazi ungase uvikele:

  • Isibopho sakho esingokomthetho sokulimala emzimbeni kwezivakashi noma kwabanye
  • Isibopho sakho esingokomthetho somonakalo wempahla yezivakashi noma yabanye
  • Isibopho sakho esingokomthetho somonakalo wezindawo ezifinyelelwa yiwo wonke umuntu, njengezindawo ezingenela esakhiweni nezakhiwo ezingomakhelwane, obangelwa yisivakashi noma abanye abantu

Umshwalense Wokuvikela Ababungazi awuvikeli:

  • Umonakalo noma ukulimala okuwumphumela wokwenziwe ngenhloso (hhayi ngengozi)
  • Ukunqamuka kwemali engenayo
  • Umonakalo endaweni yakho noma empahleni yakho (lokho kungase kuvikelwe Yisiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb)

Bungaza ngokuzethemba

Sithathe izinyathelo ezinzulu zokusiza ukugcina wena, ikhaya lakho nezivakashi zakho niphephile.

Sithathe izinyathelo ezinzulu zokusiza ukugcina wena, ikhaya lakho nezivakashi zakho niphephile.

Ukuqinisekiswa kobuwena

Ungafuna ukuthi izivakashi zakho zidlule ekuqinisekisweni kobunikazi ngaphambi kokuqinisekisa ukubhukha kwazo. Izivakashi zingase zidinge ukuthumela imininingwane yazo ukuze iqinisekiswe yi-Airbnb, njenge-ID kahulumeni esemthethweni.

Usizo 24/7

Uma kwenzeka okuthile kuwe, empahleni yakho, noma ezivakashini zakho, ithimba lethu lomhlaba wonke Elisiza Umphakathi limi ngomumo. Uma unombuzo Ngomshwalense Wokuvikela Ababungazi, sicela usithinte futhi sizokuqondisa kumhlinzeki ofanele.

Imithetho yendlu

Ukuze usize ekwakheni okulindelwe, ungafaka imithetho yendlu izivakashi okuzofuneka ziyivume ngaphambi kokubhukha. Uma isivakashi siphula omunye wale mithetho uma sesibhukhile, ungakhansela ukubhukha.

Ngokuba yisivakashi ngaphambilini, okuningi ukukhathazeka besekuvele kungasekho. Bengazi ukuthi indawo yami izovikelwa ngumshwalense… futhi bengazi ukuthi izivakashi zizoba nenhlonipho.”
Ngokuba yisivakashi ngaphambilini, okuningi ukukhathazeka besekuvele kungasekho. Bengazi ukuthi indawo yami izovikelwa ngumshwalense… futhi bengazi ukuthi izivakashi zizoba nenhlonipho.”

U-Uslan, umbungazi e-London

U-Uslan, umbungazi e-London

Ngokuba yisivakashi ngaphambilini, okuningi ukukhathazeka besekuvele kungasekho. Bengazi ukuthi indawo yami izovikelwa ngumshwalense… futhi bengazi ukuthi izivakashi zizoba nenhlonipho.”
Ngokuba yisivakashi ngaphambilini, okuningi ukukhathazeka besekuvele kungasekho. Bengazi ukuthi indawo yami izovikelwa ngumshwalense… futhi bengazi ukuthi izivakashi zizoba nenhlonipho.”

U-Uslan, umbungazi e-London

U-Uslan, umbungazi e-London

Sizibophezele ekwakheni umphakathi ophephile futhi onokwethenjwa emhlabeni jikelele.

Sizibophezele ekwakheni umphakathi ophephile futhi onokwethenjwa emhlabeni jikelele.

Icebiso: Vikela ikhaya lakho

Nciphisa izehlakalo ngokususa izinto ezikhubayo noma uziphawule ngokusobala. Lungisa izintambo ezihleli obala, qiniseka ukuthi izitebhisi ziphephile futhi ususe noma ukhiyele izinto eziyingozi. Hlomisa ikhaya lakho ngezinto ezibalulekile zokuphepha ezinjengesiqwashisi se-carbon monoxide, isiqwashisi sentuthu, umshini wokucisha umlilo nekhithi yosizo lokuqala.

Icebiso: Vikela ikhaya lakho

Nciphisa izehlakalo ngokususa izinto ezikhubayo noma uziphawule ngokusobala. Lungisa izintambo ezihleli obala, qiniseka ukuthi izitebhisi ziphephile futhi ususe noma ukhiyele izinto eziyingozi. Hlomisa ikhaya lakho ngezinto ezibalulekile zokuphepha ezinjengesiqwashisi se-carbon monoxide, isiqwashisi sentuthu, umshini wokucisha umlilo nekhithi yosizo lokuqala.

Inqubo yesimangalo

1. Ifomu lokuthatha imininingwane seligcwalisiwe

Lapho umbungazi, isivakashi, noma umuntu oseceleni ethinta Ithimba Elisiza Umphakathi, i-Airbnb izonikeza imininingwane emayelana nenqubo yokufaka isimangalo.

2. Inkampani yomshwalense iqoka ummeleli, obese ehlola isimangalo

Ngemva kokugcwaliswa kwefomu lokuthatha imininingwane, ummeleli omelela inkampani yomshwalense uzokuthinta ukuze axoxe ngesimangalo futhi athole imininingwane.

3. Isimangalo siyaphenywa

Ummeleli wezimangalo zabantu abaseceleni uxazulula isimangalo ngokuvumelana nemigomo yomthetho Womshwalense Wokuvikela Ababungazi kanye nemithetho esebenzayo nemithethonqubo emandleni angokomthetho afanele.

Host Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Ukuphendulwa kwemibuzo yakho

Kukhona yini okudingeka ngikwenze ukuze ngivikelwe ngaphansi Komshwalense Wokuvikela Ababungazi?

Cha. Bonke ababungazi bavikelwe ngokuzenzakalelayo, ngaphandle kwalabo abahlinzeka ngezindawo zokuhlala nge-Airbnb Travel, LLC.

Ngokuvuma ukufaka indlu ku-Airbnb, noma ngokuqhubeka nokufaka indlu ku-Airbnb, uyavuma ukuvikelwa ngaphansi Komshwalense Wokuvikela Ababungazi ngezigameko ezenzeka phakathi nokuhlala e-Airbnb, kuye ngemigomo yomshwalense.

Uma ungathanda ukuphuma esivikelweni, kumelwe wenze konke okulandelayo:

  • Sithumele i-imeyili ngekheli le-imeyili elihlobene ne-akhawunti yakho yombungazi
  • Faka igama nesibongo sakho nenombolo yocingo ehlobene ne-akhawunti yakho yombungazi
  • Faka isihloko sendlu yakho njengoba sinjalo

Sicela uqaphele ukuthi ikheli le-imeyili yokuphuma ngeke linakwe ngaphandle uma kuphroseswa izicelo zokuphuma.

Siyini Isiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb?

Isiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb sihlinzeka ngesivikelo esifinyelela ku-$1,000,000 kumbungazi ngomonakalo wendlu evikelwe esimweni esingajwayelekile somonakalo obangelwe yisivakashi odlula ngale kwemali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo noma uma ingekho imali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo.

Uhlelo Lwesiqinisekiso Sokubuyiselwa aluvikeli imali engukheshi nezibambiso, izinto eziyigugu, imisebenzi yobuciko eyivela-kancane, ubucwebe, izilwane ezifuywayo noma isikweletu sakho. Situsa ukuthi ababungazi bakhiyele noma basuse izinto eziyigugu lapho beqashisa ngendawo yabo. Uhlelo luphinde lungavikeli ukulahlekelwa noma umonakalo owenzeke empahleni ngenxa yokuguga kwento. Funda kabanzi

Uyini umehluko phakathi Kwesiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb kanye Nomshwalense Wokuvikela Ababungazi?

Isiqinisekiso Sokubuyiselwa kanye nohlelo Lomshwalense Wokuvikela Ababungazi yizinhlelo ezimbili ezingafani ezihlinzekwa yi-Airbnb ukusiza kuvikelwe ababungazi uma kwenzeka umonakalo noma kulimala umuntu.

Isiqinisekiso Sokubuyiselwa: Isiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb senzelwe ukuvikela ababungazi esigamekweni esingajwayelekile somonakalo owenziwe empahleni yabo, iyunithi, noma ikhaya yisivakashi esihlala endaweni. Isiqinisekiso Sokubuyiselwa asiwona umshwalense futhi asithathi indawo yomshwalense womnikazi wekhaya noma womuntu oqashile.

Umshwalense Wokuvikela Ababungazi: Uhlelo Lomshwalense Wokuvikela Ababungazi ngumshwalense, futhi lwenzelwe ukuvikela ababungazi uma kwenzeka kuba khona izimangalo zabantu abaseceleni zokulimala emzimbeni noma umonakalo wempahla. Uhlelo Lomshwalense Wokuvikela Ababungazi luyatholakala kubabungazi kungakhathaliseki amanye amalungiselelo abo omshwalense, kodwa luzosebenza kuphela njengesivikelo somshwalense oyinhloko ngezigameko ezihlobene nokuhlala e-Airbnb. [Funda kabanzi] (/isihloko/sosizo/938/uyini-umehluko-phakathi-kwesiqinisekiso-sokubuyiselwa-se-airbnb-kanye-nomshwalense-wokuvikela-ababungazi)

Umshwalense womnikazi wekhaya usebenza kanjani nge-Airbnb?

Umshwalense Wokuvikela Ababungazi we-Airbnb uzosebenza njengomshwalense oyinhloko futhi uhlinzeke ngesivikelo uma usephutheni, lapho kufaneleka, abanikazi bezindlu babo, ngaphansi kwemibandela ethile, imikhawulo kanye nokungafakwa.

Uma unemibuzo ngokuthi lo mshwalense usebenzelana kanjani nanoma yimuphi umshwalense womnikazi wekhaya noma owomqashi, kufanele uxoxisane ngesivikelo sakho nomhlinzeki wakho womshwalense. Eminye imishwalense ivikela abanikazi bamakhaya nabantu abaqashile ekumangalelweni okuthile ngenxa yokulimala kwesivakashi, kuyilapho eminye ingakwenzi. Kuhlezi kuwukuhlakanipha ukwazisa inkampani yakho yomshwalense ngomsebenzi wokuqasha endaweni yakho yize isikweletu esivele ngesikhathi sokuhlala ku-Airbnb kufanele sivikelwe yinqubomgomo Yomshwalense Wokuvikela Ababungazi. Funda kabanzi

Uyini Umshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa?

Umshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa uyisivikelo esiyinhloko somshwalense okuvikela uma usephutheni ngephutha lombungazi Wokokuzithokozisa kumuntu oseceleni uma kwenzeka isivakashi noma umuntu oseceleni elimala emzimbeni noma kulimala indlu phakathi nokokuzithokozisa. Isivikelo sifinyelela ku-$1 miliyoni USD ngokokuzithokozisa ngakunye, futhi ukufanelekela isivikelo kuya ngohlobo lokokuzithokozisa. Izivakashi zingaphansi kwesilinganiso esihlukile esingadluli ku-$1 miliyoni USD phakathi nenkathi yomshwalense, nemibandela ethile, imikhawulo futhi nokungafakwa kungahle kusebenze. Funda kabanzi

Njengombungazi, yini okufanele ngiyazi ngezimali ezikhishwa uma isivakashi senze umonakalo?

Ungafuna imali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo ngendlu yakho. I-Airbnb nayo ingase iyidinge lapho sikholelwa wukuthi izosiza ukuvikela ababungazi. Lokhu kusebenza kuphela ephesentini elincane lokubhukha.

Izimali ezikhishwa uma isivakashi senze umonakalo ezidingwa ngababungazi: Uhlezi unelungelo lokufuna imali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo. Uma wenza njalo, uzinqumela inani lemali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo. Ngezimali ezikhishwa uma isivakashi senze umonakalo ezifunwa ngababungazi, izivakashi azikhokhi idiphozithi lapho zibhukha. Zizokhokhiswa kuphela uma wenza isimangalo ngeSikhungo sethu Sesixazululo.

Izimali ezikhishwa uma isivakashi senze umonakalo ezifunwa yi-Airbnb: Sihlala sifuna izindlela zokuqinisekisa ukuthi umphakathi wethu wababungazi nezivakashi uthola impatho enhle kakhulu ku-Airbnb. Yingakho thina ngokwethu singase sifune imali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo ngesibalo esincane sokubhukha—yize noma ungayidingi. Lokhu kususelwa ezintweni ezifana nesikhathi sokubhukha noma izici zendlu. Funda kabanzi

Usukulungele ukuqala ukubungaza?

Usukulungele ukuqala ukubungaza?