Isihloko sakho esilandelayo, sibangelwe Ngukubungaza
Yamukela okulandelayo
Jabulela izinzuzo zokuzivumelanisa nezimo ngokuba uziphathe, uthole iholo elengeziwe, futhi wenze ukuxhumana kwesikhathi eside ngokubungaza.
Bungaza ngokuzethemba
Kusukela osizweni olutholakala 24/7 nomphakathi wethu owusizo Wokubungaza, kuya emathuluzini aqokiwe, imibono, nemfundo, siye sanikela okuningi empumelelweni yakho.
  • Ukubungaza kungisize ngasebenzisa ubuciko bami futhi ngachitha isikhathi sami esengeziwe nomndeni wami.
    U-Darrel,
    Umbungazi e-Atlanta, GA
Yiba Umbungazi
Indlela esikusiza ngayo
Izinhlelo zokuvikelwa kwababungazi
Ukuze uthole usizo uma kuphakama isimo esingalindelekile, ukubhukha okuningi kwe-Airbnb kuhlanganisa ukuvikeleka kwempahla eyonakele nomshwalense wezindleko ongaba ngu-$1M USD.
Iziqondiso zokuphepha ze-Covid-19
Ukuze usize ekuvikeleni impilo yomphakathi wethu, sibambisene nongoti ukuze sisungule izinyathelo zokuphepha zawo wonke umuntu, kanye nenqubo yokuhlanza yababungazi.
Imithetho ephakeme yesivakashi
Ukuze sinikeze Ababungazi ukuthula kwengqondo, sikunikeza umazisi wesivakashi futhi siyakuvumela uhlole ukuphawula kwezivakashi ngaphambi kokuba zibhukhe. Inqubomgomo yethu Yemithetho Yesivakashi emisha ineziqondiso eziqinile zokuziphatha.
Qala uhambo lwakho lokubungaza
Ake sisethe indlu oyifakile, ndawonye.
Thola okwengeziwe futhi uxhumane Nababungazi abachwepheshile
Sizokuthumelela okwengeziwe ngokubungaza futhi sikuvumele ungene kumawebhina abukhoma lapho ababungazi asebemnkantsh'ubomvu bengaphendula khona imibuzo yakho.
Ngokukhetha okuthi "Bhalisa," ngiyavuma ukuthi i-Airbnb izophrosesa imininingwane yami ngokuvumelana neNqubomgomo Yobumfihlo ye-Airbnb