Yeqela kokuqukethwe
Mema abangane ukuba bajoyine umphakathi we-Airbnb
Abangane abasha ku-Airbnb bazothola isaphulelo esingaba ngu-R1,200 ZAR ekubhukheni kwabo kokuqala okufanelekayo. Funda imigomo
Ngena ngemvume ukuze umeme abangane
Awunayo i-akhawunti? Bhalisa
Indlela okusebenza ngayo ukuxoxela abanye nge-Airbnb
Mema abangane abasebasha ku-Airbnb
Mema abantu abangakabi nayo i-akhawunti ye-Airbnb ukuba bavule i-akhawunti ngelinki yakho.
Bathola isaphulelo
Abangane abavula i-akhawunti ye-Airbnb ngelinki yakho bazothola isaphulelo esingaba ngu-R1,000 ZAR ngokuhlala kanye no-R200 ZAR oqondene Nokokuzithokozisa kwe-Airbnb okubiza u-R750 ZAR noma ngaphezulu.
Khumbuza abangane bakho ukuthi babhukhe
Lapho sebebhalisile, bazokwazi ukusebenzisa amakhuphoni abo ekubhukeni okufanelekayo.
Imibuzo evamile
Bheka lezi zimpendulo zemibuzo evamile futhi uhlole eminye imininingwane yohlelo ku-Help Center.
Uzothola imali engakanani umngane wami uma ngimmema?
Lapho umngane ommemele ku-Airbnb evula i-akhawunti futhi ebhukha uhambo, ukuthi uzothola imali engakanani kuncike enanini lokubhukha kwakhe ngaphandle kwezintela nezimali zesivakashi:

Sebenzisa u-R6,000 ZAR, uthole u-R300 ZAR
Sebenzisa u-R10,000 ZAR, uthole u-R500 ZAR
Sebenzisa u-R14,000 ZAR, uthole u-R700 ZAR
Sebenzisa u-R20,000 ZAR noma ngaphezulu, uthole u-R1,000 ZAR

Futhi, uzothola u-R200 ZAR oyisaphulelo lapho ubhukha okokuzithokozisa kwakhe kokuqala kwe-R750 ZAR noma ngaphezulu.
Umngane wami ungimemele e-Airbnb kepha angitholanga ikhuphoni.
Uma uye waxoxelwa nge-Airbnb, kufanele usebenzise ilinki umngane wakho akuthumele yona ukuze uvule i-akhawunti ye-Airbnb. Ikhuphoni lakho lizosetshenziswa ngokuzenzakalelayo ekubhukheni kwakho okufanelekayo. Ukuze uthole usizo olwengeziwe landela le linki.
Ngixoxele umngane nge-Airbnb kodwa angizange ngisithole isikweletu sohambo.
Kubantu abaxoxelwe nge-Airbnb ngemva kuka-Oct, 1, 2020, i-Airbnb ayinikezi ikhredithi yokuvakasha kubantu abaxoxelwe nge-Airbnb.