Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

    Lapho umphakathi wamukela wonke umuntu, wonke umuntu uyajabula.
    Abantu abahlanu bavela eqoqweni leminyango elinengemuva elikhanyayo. Banezinhlobonhlobo zemizimba kanye nebala lesikhumba elingafani, futhi omunye wabo usebenzisa udondolo.Abantu abahlanu bavela eqoqweni leminyango elinengemuva elikhanyayo. Banezinhlobonhlobo zemizimba kanye nebala lesikhumba elingafani, futhi omunye wabo usebenzisa udondolo.