IZINDABA ZABABUNGAZI

Indlela uDennis abungaza ngayo

UDennis ubungaza e-London ngenxa yokuguquguquka enako

UDennis ubungaza e-London ngenxa yokuguquguquka enako

Sasiyini isikhuthazo sakho sokuqala ukubungaza?

Nganginomhlali owayeyinkathazo yokuqala neyokugcina. Kwakungumuntu okahle impela kodwa kwakuyinkinga enkulu ukuhlala naye, ngakho-ke ngemva kokuhamba kwakhe, umngani wangempela watusa i-Airbnb, ngakho-ke nganquma ukuthi vele ngizilahlele amathambo.

Yikuphi obukhathazeke ngako ngaphambi kokuqala ukubungaza?

Angisoze ngakhohlwa ngicabanga ukuthi “Ngenzani ngempela, mhlawumbe ngizilethela umbulali oza nembazo ukuthi azohlala ekhaya lami” ngobusuku bangaphambi kokufika kwesivakashi sami sokuqala. Wayengumuntu okahle ngempela owayesuka e-Boston nowafika ehamba ngezinduku zokuzimelela. Wayeyisikhumbuzo esihle kimi sokuhlala ngikhumbula ukulandela amaphupho ami.

Uzilungiselela kanjani izivakashi ukuze zikuthokozele ukufika kwazo?

Ngivuselela imininingwane eminingi kangangokunokwenzeka ngendawo engumakhelwane nendlu yami, ngiqiniseka ukuthi yonke into ihlanzekile futhi icocekile, futhi nginake nemininingwane efana nokwenza isiqinisekiso sokuthi kunephepha lasendlini yangasese elanele, njengoba sengike ngamangazwa ubuningi bezivakashi ezikhathazwa yilokhu.

Ingabe ukubungaza kuyishintshile indlela yakho yokuphila?

Akunzima neze njengoba ngihlobanisa i-Airbnb nendlela yami yokuphila ngangokunokwenzeka futhi lapho ngidinga ikhefu ngingavimba kalula “isikhathi esithi mina” ekhalendeni yami ye-Airbnb.

Yini into eyindandokazi yakho ngokuba ngumbungazi?

Ukukhishwa izivakashi ngiya esidlweni sakusihlwa.

Ingabe Isiqinisekiso Sokubuyiselwa siyinto ebalulekile kuwe?

Oh, lokho akubuzwa. Ngenye yezinto ezisize ukwenza isinqumo sokujoyina i-Airbnb, ngoba uma kunomonakalo noma izinkinga, nginalokho ukubuyela kukho. Nginesithombe esikhulu somculi odumile nengisithanda kakhulu, futhi ngicabanga ukuthi sengibe naso iminyaka engaphezu kwengu-37, futhi uma singonakala, ngingaphuka umoya ngempela ngalokho. Ngakho-ke ukwazi ukuthi lolo hlobo lwento luvikelwe Yisiqinisekiso Sokubuyiselwa kuyaduduza ngempela.

Yisiphi isikhathi oke waziqhenya ngaso njengombungazi?

Ukukhethwa kwendlu yami ukuze ivele esikhangisweni se-Airbnb. Halala!

Ezinye izindaba zababungazi

Qala ukwenza indlu yakho

Qala ukwenza indlu yakho